Құқықтық сұрақтар

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (ерекше бөлім). 4-ші бөлім, 25-тарау, параграф 5
Жылу қуатын пайдалану ережелері (Қазақстан Республикасы Энергетика Министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №211 бұйрығымен бекітілген)
Электр қуатты пайдалану ережелері (Қазақстан Республикасы Энергетика Министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №143 бұйрығымен бекітілген)
Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін жоғарлату туралы Қазақстан Республикасының Заңы (2016ж.29.03. жағдайына өзгертулер және толықтырулармен)
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РК (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) по состоянию на 02.01.2021г.
Правила дифференциации ЭСО тарифов на ээ (приказ АРЕМ от 20.02.2009 № 57-ОД) с изм. на 29.12.2017
Перечень КУ и Типовые правила предоставления комм услуг (приказ и.о. МИиИР РК от 29.04.2020 года № 249
Закон РК О жилищных отношениях на 02.01.2021