Директорлар Кеңесінің жиналысына арналған мәліметтер

22.01.2015 ж. НИН KZ2C0Y10D695 «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысының өткізуін болдырмау туралы Хабарлама

25.12. 2014 ж. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ НИН KZ2C0Y10D695 облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

25.12. 2014 ж. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ облигациялар купонының мөлшерлемесін азайту бойынша шаралар жоспары

2014ж. Отырыстың күнтізбелік жоспары

Директорлар Кеңесін мәселелерді шығару ережелері

2013 жылғы мамырдан желтоқсанға дейінгі кезеңінде «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер және отырыстардың кестесі