Корпоративтік құжаттар

Құрылтайшылық құжаттар

«Севказэнергосбыт» ЖШС Жарғысы
«Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС Жарғысы
«Солтүстік-Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ Жарғысы
22.06.2011ж. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ жарғысына өзгертулер тізімі
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ жарғысы
Перечень изменений в Устав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» от 09.06.2015 г.
Перечень изменений в Устав ТОО «Севказэнергосбыт»
Изменения в устав АО «СК РЭК» 2014 год
Изменения в устав ПТС 2014
Изменение устав по месту

Басқа құжаттар

23.08.2013ж. бастап 24.08. 2014ж. дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ несиені өтеу қабілеті рейтингін беру туралы «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің куәлігі
10.07.2012ж. бастап 11.07. 2013ж. дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ облигациялық зайымы сенімділігінің рейтингін беру туралы «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің куәлігі
Политика управления рисками АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Политика в области системы внутреннего контроля АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
10.07.2012ж. бастап 11.07. 2013ж. дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ несиені өтеу қабілеті рейтингін беру туралы «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің куәлігі
23.08.2013ж. бастап 24.08. 2014ж. дейін «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ облигациялық зайымы сенімділігінің рейтингін беру туралы «Эксперт РА Қазақстан» рейтинг агенттігінің куәлігі
Корпоративтік хатшы туралы ереже
2014 жылғы мәмілелер тізімі
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізімі
Бас директор туралы ереже
Положение о Генеральном директоре АО «СК РЭК»
Перечень сделок в 2015 году
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ Корпоративті басқару кодексі
Положение о Совете директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Сделка АО СЕВКАЗЭНЕРГО с заинтересованностью 2016 года

Сертификаты по системам менеджмента

ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007